Vindusdekor

Et vindu som skal dekoreres kan løses på mange måter.

Skal vinduet gi utsyn/innsyn eller ingen av delene?
Kanskje skal det bare skjermes litt for at de som befinner seg bak dem ikke føler seg på «utstilling»?

Her viser vi litt forskjellige løsninger på tildekking av vindusflater.
Gi oss en beskrivelse av ditt behov, så løser vi den på best måte.mulig

 

Skjerming mot direkte innsyn

Her er det snakk om å skjerme

kundene litt mens de er til behandling hos frisøren.

 

En gjennombrutt sandblåst effekt.

Slik dekor kan også lett innbefatte logo inne i feltene.

Vinduene her skulle tettes helt

Alternativet ble da å gi det

maksimal effekt på utsiden

mot kundene som passerer forbi.

Vinduene har utsikt fra innsiden

Her er dekoren printet på en spesiell hullfolie som gir utsyn fra kontorene, men fra utsiden vises dekoren.

Om enn med litt redusert smell i fargene pga hulleffekten.

På kvelden med lys inne endres effekten noe, og det er lettere å se inn i kontorene.

Og her er vinduet åpent for gjennomsyn begge veger.

Kombinasjon av konturskåret bilde og tekst.

 

En annen løsning er å la vindusdekoren skape en ramme rundt utstillingen samt fungere som et reklameskilt.

Ønsker man å få inn lys, men hindre innsyn, kan en folie som gir inntrykk av at hele glasset er sandblåst være løsningen.
Enten som heldekkende tett dekor, eller i et mønster, ofte integrert med logo i mønsteret.