Om oss TRETEX AS historikk

Vårt bygg på Lunner

Firmaet ble etablert i 1982

Det startet som et familieforetak, hvor hovedproduktene var tre- og tekstilartikler (herav navnet vårt). Det ble etterhvert utvidet med silketrykk som dekor på en del av produktene, og etter hvert kom noe av produksjonen inn i reklametrykk, folieskjæring mm.

Firmaet har vokst sakte men sikkert, og i 1986/87 bygde vi vårt eget forretningsbygg på Lunner på Hadeland.

Her ble det plass til en butikk med gardiner og utstyrsvarer, samt et moderne produksjonsanlegg for reklame og dekorprodukter, tekstiltrykk m.m. i over-og underetasjen.
I 1995 økte vi produksjonsarealet i underetasjen med et tilbygg.

Veksten fortsatte rolig og sikkert og plassen ble igjen for liten. I februar 2000 flyttet gardin- og utstyrsbutikken ut av bygget, til Smietorget kjøpesenter på Gran, for å fortsette veksten der.

Der hadde butikken kontinuerlig økning i vareutvalg og omsetning.

Det ble lite fritid, og vi søkte alternative løsninger for butikken. I årsskiftet 2004/2005 ble avdeling Gardiner og Utstyr solgt til en av våre ansatte gjennom de siste 5 år, som drev den videre i 10 år som «Birgits Gardiner og utstyr». Nå er denne forretningsdriften opphørt.

Tretex AS er nå blitt et rendyrket firma for profilering, skilting og produksjon og dekor av reklamerelaterte produkter.
I de senere årene har det vært en vridning mot mer CNC-relatert produksjon, laserskjæring og spesialproduksjon.
Stadig investering i spesialutstyr til maskinene gjør oss i stand til å møte de fleste behov i markedet.

Liekså har vi en økende produksjon av diverse enheter for innredninger og display.

Bygget på Lunner er ominnredet til produksjonslokaler. Vi tilpasser oss kontinuerlig markedet og investerer i maskiner og utstyr for å imøtekomme våre kunders ønsker.

 

Underleveranser

I tillegg til å produsere mye for det lokale markedet og kunder spredt over hele landet, har vi en stigende mengde  underleveranser til kollegaer i bransjen.

Vi har en meget omfattende maskinpark, og kan dermed framstå som en rask og pålitelig leverandør innen mange områder.

  • Produktmerking både til industri og reklamebransjen.
  • Lasergravering,  laserskjæring, fresing, digitalprint osv.
  • Delproduksjon av skiltelementer, logoer, tekster osv.

Totalt er det i dag sysselsatt 3 personer i Tretex AS.