Krav til originaler

Noe av det viktigste før vi kan trykke eller gravere på ting, er å få et godt grunnlag i form av en datafil med logo, bilde eller hva det måtte være som skal lages. Det kan spares mange mailer og kommunikasjon ved å levere gode originaler til jobben.

Vi bruker PC på alle ledd i produksjonen, men PC og MAC «snakker oftest bra sammen».

 

Filtype

Vi vil aller helst ha originaler levert som såkalt vektorfiler.
Filer som *.eps, *.ai, *.cdr er oftest vektorfiler. *.pdf er også ofte vektoriserte filer, og fungerer godt.
Word-dokumenter og PowerPoint-filer er som regel ikke brukbare til noe annet enn å vise hva det dreier seg om.

Om det ikke finnes bra nok filer/underlag, er vi selvsagt behjelpelig med å få et brukbart resultat ut fra tilgjengelig materiell. Det kan ofte medføre at filene må bearbeides en del, eller tegnes opp fra bunnen igjen.
Dette vil koste noe ekstra, avhengig av hvor brukbar fila er. Vi avtaler selvsagt kostnaden med kunden på forhånd.

Skjæremerker

De fleste filer som sendes til produksjon vil vi helst ha i NETTOFORMAT uten skjæremerker eller bleed.
Et unntak: Ved levering av ferdige PDF-originaler til trykksaker (digitaltrykk visittkort, brosjyrer og lignende) skal det være skjæremerker og 3mm bleed. Farger legges i CMYK.

Skrifttyper / fonter

Om du lager ting selv for å sende oss, husk på at skrifttyper finnes i et enormt utvalg, og ved forsendelse av originaler blir ofte problemet at vi ikke har de samme skrifter i våre programmer. Word-dokumenter forholder seg til fonter på egen maskin, og er dårlig egnet til orignaler.
Det vil da kunne medføre store avvik i utseende i forhold til det kunden sender fra seg.

De fleste program kan gjøre om fontene til objekter, eller kurver, så det blir «tegninger», og ikke editerbar tekst.

For de som ikke vet hvordan:

> CorelDraw = gjør teksten aktiv (selekter den) og trykk Ctrl + Q.

eller via menyen, Arrange > Convert to Curves.

> Illustrator = gjør teksten aktiv (selekter den) og trykk Shift+Ctrl+O
eller via menyen, Type > Create Outlines

Gjør alltid dette før sending, eller legg ved fonten(e) sammen med sendingen av fila. (Kun for PC-brukere.)

 

Farger

Farger til produksjon av  skitlt og annet oppgis helst i PMS-verdier.
Oftest 3 – eller 4-sifret tall etter PMS, f.eks. PMS185 er en ren rødfarge.

Om farger oversendes som RGB eller CMYK vil vi i i de fleste tilfeller måtte konvertere dem til PMS.

En viss grad av fargeavvik må da godtas. Trykking vil oftest treffe godt på fargen, men ikke 100%.

Ett unntak er filer til digitaltrykk, visittkort, brosjyrer, blokker og lignende. Der skal fargene legges som CMYK.

 

Billedfiler

Når det sendes billedfiler (f.eks. jpg, tif,), må disse ha en brukbar oppløsning for å kunne brukes til noe annet enn å se hva kunden tenker på.

Filer til digitaltrykk kan vi oftest brukes som *.jpg,  *.tif *.gif osv. Betingelsen da er at fila er i en så god oppløsning at trykket ser pent ut.

Prøv gjerne å skrive det ut selv i den str. det er aktuelt å bruke det, eller i det minste forstørr det på skjermen for å se hvordan det ser ut i størrelsen som skal brukes.

 

NB!!
Bilder som «høyreklikkes» og lastes ned fra internett er nesten uten unntak alt for dårlige til å brukes til noe som helst. Filer som *.gif og *.jpg i typisk størrelse fra 6-8 kB og opp til 50-60 kB er alt for dårlige.